Zahájení projektu

Reg.č.projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009215

01.09.2018 - 30.06.2020


ANOTACE PROJEKTU

 • Projekt poskytuje komplexní podporu s integrací na trh práce a do běžného života osob opouštějících institucionální zařízení. Absolvováním aktivit, které jsou vzájemně propojeny, se u cílové skupiny zvýší šance získat udržitelné zaměstnání a zapojit se do zdravě fungující občanské společnosti. Účastníci projektu získají nové vědomosti, které uplatní v pracovním i osobním životě. Spolupráce pokračuje i v době nástupu účastníka projektu do pracovního procesu.

Cíl projektu

 1. Integrace na trh práce
 2. Získání zaměstnání
 3. Udržení zaměstnání
 4. Nalezení rovnováhy v osobním a pracovním životě

Motivační aktivity

 1. Zvýšení sebevědomí
 2. Osobní růst
 3. Zvýšení psychické odolnosti
 4. Nalezení nového smyslu spojeného s realizací v práci

Doplnění kvalifikace

 1. Možnost odborné praxe 
 2. Praktické pracovní zkušenosti
 3. Možnost rekvalifikace

Podpora realizátora RENUX s.r.o.


 1. Každý účastník projektu má svého kouče, mentora, poradce  
 2. Spolupráce koučů a poradců s účastníky projektu pokračuje další rok i po vstupu do zaměstnání
 3. Veškeré aktivity v projektu jsou pro účastníky zdarma


Proč vybrat právě nás

Integrace do společnosti

 s RENUXem 

Individuální přístup

Každý jednotlivec zapojený do projektu má svého osobního kouče, mentora a poradce pro úspěšný vstup do zaměstnání 
a osobního života.

Profesionální tým

Náš tým má certifikované lektory, kouče, personalisty a mediátory, kteří mají mnohaleté  zkušenosti s motivací, vzděláváním a osobnostním růstem jednotlivců a skupin. Renux s.r.o. disponuje udělenými akreditacemi MŠMT a MPSV pro jednotlivé profesní a volné akreditace. V týmu máme několik autorizovaných osob garantujících kvalitu akreditovaných kurzů a závěrečných zkoušek.