vzdělávání pro radost

Semináře

V projektu jsme pro Vás připravili následující semináře, z kterých si můžete vybrat ty, které jsou pro Váš zajímavé a užitečné. 


Sebemotivace

Sebemotivace, poznání a sebeřízení, je jedna z nejdůležitějších lidských schopností. Pokud víme, co jsou naše silné a slabé stránky, jaké jsou naše emoce a reakce na ně, pak zvládáme s nadhledem pracovní a životní situace. Lidé, kteří využívají své dovednosti a schopnosti naplno, se dovedou správně rozhodovat, motivovat sebe i ostatní, dosahují vytyčených cílů, jsou flexibilní a odolní vůči stresu. Pojďte se s námi podívat , jak na to! Naučte se Vaše schopnosti a potenciál a využít naplno.

Práce s časem  

Time management

Už nikdy nebudete ztrácet čas zbytečnostmi. Naučíme Vás řídit čas podle priorit, uvědomíte si, jak drahou komoditou "Čas" je. Uvidíte čas v souvislostech Života jako celku. Pojďte s námi do toho.  " Není čas, ztrácet ČAS!"

Finanční gramotnost

Správně hospodařit s finančním obnosem  je v dnešní době půjček a lichvářských úroků jedna z velmi důležitých dovedností. Naučíme Vás rozumět toku peněz, smysluplně s penězi hospodařit, umět se z nich radovat a myslet i na " zadní kolečka". Naši odborníci na finanční otázky vám jednoduše vysvětlí, kde se ukrývají finanční pasti a jak se jim úspěšně vyhnout. Pojďte s námi budovat vaši finanční základnu a hojnost.

Přijímací pohovory

Potřebujete zaujmout u pracovního pohovoru personalistu a uspět ve výběrovém řízení? Potřebujete dobře napsat svůj životopis a uspět v AC ? Víme, jak na to. Naučíme Vás to! Známe triky a otázky personalistů i požadavky na pracovní místa. Poradíme Vám, jak dosáhnout vysněného zaměstnání a být spokojení z dobře vykonané práce. 

Komunikační dovednosti

Verbální komunikace

Neverbální komunikace
Komunikace oděvem
Asertivita a vyjednávání


Dorozumívání je základním pilířem úspěchu ve všech odvětvích a oblastech lidského konání. 

Naučíte se a prakticky procvičíte všechny komunikační vzorce, se kterými během pracovního a osobního života přicházíme do kontaktu. Cílem semináře komunikačních dovedností je:

 Procvičit verbální a neverbální znaky efektivní komunikace.

 Procvičit rétorické finty.

 Procvičit meta - paralingvistické znaky komunikace.

 Uvědomit si odlišnosti a specifika mužské a ženské komunikace.

 Uvědomit si mezigenerační a mezikulturní komunikační zásady.

 Simulovat rozhovor mezi zaměstnanci nacházející se na stejné

pracovní pozici.

 Simulovat rozhovor mezi podřízeným a nadřízeným.

 Nácvik získaných dovedností.